Βότανα - Αρωματικά φυτά

Τι ονομάζουμε βότανα και τι αρωματικά φυτά;

Βότανα ονομάζονται τα αυτοφυή φυτά που αναπτύσσονται σε διαφορές άγονες ή και σε καλλιεργημένες περιοχές και τα οποία οι κάτοικοι της υπαίθρου τα μαζεύουν.

Αρωματικά φυτά χαρακτηρίζονται τα φυτά που περιέχουν αιθέρια έλαια σε διάφορα τμήματα (φύλλα, άνθη, βλαστούς, ρίζες). Μπορεί να είναι αυτοφυή, αλλά μπορεί και να καλλιεργούνται από γεωργούς ή από ερασιτέχνες κηπουρούς.

Τόσο τα αρωματικά φυτά όσο και τα βότανα χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται για μαγειρική, για ροφήματα, για καλλυντικά ή για φάρμακα.

Διαθέτουμε μεγάλο κατάλογο βοτάνων και αρωματικών φυτών, με τις χρήσεις τους και τις αντενδείξεις τους.

Μάθετε τις ασθένειες που θεραπεύει το κάθε βότανο!